Preloader

Nastanek in zgodovina

Home|Nastanek in zgodovina

O nas

Poslanstvo Vere in luči

"Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili." (Mt 25, 40)

Vera in luč temelji na prepričanju, da je vsaka oseba, tudi oseba z motnjo, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme zakramente in postane vir milosti in edinosti za Cerkev in svet. Osebam z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, ki jih v gibanju Vera in luč imenujemo lučke, pripadajo vse pravice: da so ljubljene, sprejete, spoštovane v svojem bistvu in v svojih odločitvah. Pripada jim pravica do pomoči na duhovnem in človeškem področju. Pri svoji rasti potrebujejo prijatelje, ki jih spremljajo in jim pomagajo odkrivati njihove darove.

Prijatelji ob lučkah spoznavajo vrednost življenja, se ob njih bogatijo in duhovno rastejo ter se učijo sprejemati vsakega človeka zato, ker je.

Starši lučk se v skupinah medsebojno podpirajo, si pomagajo ter spoznavajo posebne darove svojih otrok.

Vera in luč

Kako je nastalo gibanje Vera in luč?

Leta 1964 se je Jean Vanier po izvrstni mornariški karieri in doseženem doktoratu iz filozofije odločil, da zapusti službo in v življenju uresniči duh evangelija. V francoskem mestu Trosly je kupil hišo in se v njej naselil skupaj s fanti z motnjo v duševnem razvoju. Imenoval jo je “L’Arche” (Barka) z mislijo, da bi ta “nova Noetova barka rešila prizadete osebe iz potopa modernega sveta”. V letu 2020 ta skupnost šteje 154 hiš in 19 projektov v 38 državah, kjer osebe z motnjo v duševnem razvoju živijo skupaj s prostovoljci. Ponosni smo, da tudi v Sloveniji deluje Skupnost Barka. Preberite več o slovenskih Barkačih.

Jean Vanier pa je mislil tudi na tiste osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki so skupaj s svojimi starši potisnjene na rob družbe, nesprejete in zapostavljene. Želel jim je pokazati, da so tudi oni del Cerkve in prav tako potrebujejo prijatelje in sprejetost. Zato je leta 1971 skupaj z Marie-Helen Mathieu organiziral veliko romanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v Lurd. Romanje je bilo tako uspešno, da so sklenili da se bodo občasno srečevali v manjših skupinah. Tako so nastale skupine gibanja Vera in luč. Danes obstajajo skupine po vsem svetu med verniki različnih veroizpovedi. Poglejte!

Jezusovo povabilo

Tri besede nam govori Jezus in te besede izražajo njegovo življenje, ljubezen in poslanstvo.

Prva beseda je zelo preprosta: pridi. To velikokrat slišimo na srečanjih – pridi. Povabi, vabi na srečanje, k medsebojni podelitvi. Pridi in hodi za menoj! Vabi nas k odnosu do njega.

Druga beseda je: ostani. Ostani z menoj. Ostani z brati in sestrami. Srečanje z Jezusom je vedno zelo mehko, prijetno. To, da nas nekdo povabi naj ostanemo, nosi v sebi mir. Toda skupno življenje je velikokrat težko, boleče, zato je treba vztrajati in premagovati ovire na poti do drugega. Tako se naučimo sprejemati drugačnost in edinstvenost vsakega izmed nas.

Tretja beseda je: pojdi. Pojdi, oznanjaj veselo oznanilo ubogim! Odreši jetnike! Daj luč ljudem! Prinesi svobodo zatrtim! Dajajmo življenje, ki smo ga prejeli od Njega. Pokažimo tudi ostalim to življenje, ki ga živimo v skupnosti, naj slišijo veselo oznanilo o miru, ljubezni, sprejetosti, prijateljstvu, odprtosti. Svet ne potrebuje oznanjevalcev sovraštva, vojn, nemira. Biti moramo veselo oznanilo, izvir življenja za druge.

0

VOLUNTEER

0 M

RAISE

0

PROJECTS

0

SINCE
TEAM WORK

Let's Meet The Team

Grant Marshall

Volunteer

Pena Valdez

Volunteer

Rosalind D. William

Volunteer
TIME LAPS

Time Frame Of Our Journey 

Začetek Vere in luči v Sloveniji!

Srečanje prve skupine
Prva skupina Vere in luči se je srečala septembra v Dravljah. Zbralo se je okoli 35 oseb, od tega 14 lučk. Srečanje je vodil p. Jože Mihelčič.
Lučka 1

Izid glasila

V februarju izide prva številka glasila Lučka.

Obisk ustanoviteljev Gibanja

Faith and light

Slovenijo obiščeta Jean Vanier (1928–2019) in Marie-Hélène Mathieu (1928), ki sta leta 1971 ustanovila mednarodno gibanje Vera in luč.

Vera in luč Slovenija

Provinca smo!

Slovenska Vera in luč postane svoja lastna provinca! To pomeni, da ogenj Vere in luči v Sloveniji močno žari, v njej deluje namreč več kot 35 skupin.