19. 6. 2022 sta vzhodno- in zahodno-štajerska regija po dveh “suhih” koronskih letih ponovno obudili tradicionalno skupno romanje. V predkoronskem času smo romali v velikonočnem času, na belo nedeljo, tokrat smo ga zaradi korone izvedli v juniju, kot zaključno srečanje za vse skupine teh dveh regij. Hvala župniji Slovenske Konjice za gostoljubje, predvsem župniku, g. Jožetu Vogrinu ter Anici Mernik in Bredi Klemen, vice-provincialnim koordinatoricam zahodne Štajerske in Kristini Kovač, vice-provincialni koordinatorici vzhodne Štajerske. Slavje vere, slavje luči!