Prispevek se spominja lučkarske mame Ivanke Ilnikar.

Objavljen je bil v Prijatelju, reviji bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev v št. 5, okt/nov 2020.

Prijatelj-Žena, ki je živela iz sv. Evharistije_okt_nov 2020