Prva Lučka, glasilo slovenske Vere in luči, je izšla februarja 1985. Obsegala je 5 strani. Vas zanima, kaj je pisalo v njej? Vabljeni k branju.