==Duhovno - počitniški tedni== '''... ali po lučkarsko domače kar LETOVANJA''' [[Image:novice/slike/2014-letovanja.jpg|right|150px|thumb|zoom]]Dragi lučkarji, Letos bodo duhovno-počitniški tedni kar v petih krajih, za kar gre zahvala voditeljem letovanj. prijavnice za letovanja so že v rokah vaših voditeljev skupin. Čim prej se prijavite (in ne pozabite na rezervni kraj letovanja). [[Image:novice/slike/2014-letovanja-datumi.jpg|center|400px|thumb|zoom]] Cena letovanja je za posameznika 80 evrov. Prvi in drugi član v družini plačata 80 evrov, ostali člani družine 40 evrov. Zaposleni prijatelji plačajo 40 evrov. Ostali prijatelji pa imajo letovanje brezplačno. V primeru, da bo za posamezno letovanje preveč prijavljenih, bomo upoštevali naslednje kriterije: * Kdor je bil na letovanju v želenem kraju že lani, letos odpade. Če bo prostor v rezervnem kraju, bo preusmerjen tja. * Letovanja se bodo udeležile le lučke, ki bodo prijavljene skupaj s spremljevalcem. * Iz vsake skupine bomo skušali sprejeti vsaj eno lučko s spremljevalcem (kar pomeni, da ni nujno, da bodo vsi prijavljeni iz posamezne skupine prišli na vrsto).